ผอ.กองคลัง ร่วมต้อนรับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

48

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำชี้แจงกำหนดการ ระยะเวลา ในการดำเนินการจ่ายค่าเทอม เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว