ผอ.กองคลัง ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562