กองคลังร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่วัดบึงวังยาว บ้านวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม โดย นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย