กองคลัง ร่วมโครงการสงกรานต์ มรม. ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. กองคลัง ร่วมโครงการสงกรานต์ มรม. ประจำปี 2562 โดย รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรดน้ำขอพรพระ และขอพรอาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ ซึ่งเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และความสนุกสนาน ในโครงการนี้ฯ นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลังได้นำบุคลากรกองคลังเข้าร่วม และจัดทำโรงทานขนมจีนน้ำยา ร่วมในครั้งนี้ด้วย