กองคลังร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

0
3

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยมีเจ้าภาพร่วมงาน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลัง