ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19
5