นำผู้ที่สนใจชมพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ ก่อนการประมูล

24

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้นำผู้ที่สนใจชมพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ โดยจะมีการประมูลในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม