ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเงินคืน

3603
  1. โอนเงินค่าปรับและค่าคืนสภาพ ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 3/2563
  2. โอนเงินคืนค่าประกันหอพักนักศึกษาที่ขอลาออกจากหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

>>รายชื่อที่มีปัญหาโอนเงินคืนค่าปรับและค่าปรับสภาพ ผ่านธนาคารไม่ได้และอื่นๆ (รอบ 4) ลงวันที่ 02-08-2564

>>รายชื่อที่มีปัญหาโอนเงินคืนค่าปรับและค่าปรับสภาพ ผ่านธนาคารไม่ได้และอื่นๆ (รอบ 3) ลงวันที่ 22-07-2564

>>รายชื่อที่มีปัญหาโอนเงินคืนค่าปรับและค่าปรับสภาพ ผ่านธนาคารไม่ได้และอื่นๆ ลงวันที่ 21-06-2564

>>ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ลงวันที่ 17-06-2564

>>>> รายการโอนเงินค่าปรับและค่าคืนสภาพ-23-2564

>>>> รายการโอนเงินค่าหอพักนักศึกษา


***หมายเหตุ กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย ติดต่อคุณแสงระวี ภักดีบุตร เบอร์โทร 061-9698548