เจ้าหน้าที่แม่บ้านร่วมมือระดมกำลังทำความสะอาดเตรียมความพร้อมเปิดเทอมในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

0

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (15 ชั้น) ,บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 34 ) และอาคารอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เจ้าหน้าที่แม่บ้านร่วมมือระดมกำลังทำความสะอาดเตรียมความพร้อมเปิดเทอมในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่กำลังมาถึงนี้