เจ้าหน้าที่แม่บ้านร่วมมือระดมกำลังทำความสะอาด เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าฝน เกิดลมพายุ ฝนตก ทำให้มีใบไม้ที่ร่วงตามทางเดิน

32

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณอาคาร 15 ชั้น และบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 34 ) และบริเวณริมห้วยคะคาง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เจ้าหน้าที่แม่บ้านร่วมมือระดมกำลังทำความสะอาด เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าฝน เกิดลมพายุ ฝนตก ทำให้มีใบไม้ที่ร่วงตามทางเดิน เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และดูสวยงามตลอดทางเดิน