กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางมณีรัตน์ แสงกล้า
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร 043-719586, 043-713587
ภายใน 301

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

นางสาวปาริชาติ แก้วสีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 043-719586, 043-713587
ภายใน 360

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Bet365 Visit site get 200 GBP