วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงาน GFMIS

นางวาสนา เทวะสิงห์

หัวหน้ากลุ่มงาน GFMIS
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-8408588
Email : Mcjeab@hotmail.com