ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
16 มี.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ม.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อจ้างปรับปรุงห้องเกียรติยศ ศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 7 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ม.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ม.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 7 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ม.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ม.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 2563ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ธ.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่มแซมภายในหอพักเฟื่องฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ธ.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า RMU MARKET 2020 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2563ประกวดราคาซื้อเครื่องหาปริมาณสารเคมีในตัวอย่างน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2563ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)