ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
10 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเกียรติยศ ศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 7 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า RMU MARKET 2020 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงแซมภายในหอพักเฟื่องฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารหอพักยูงทอง,หอประชุมยูงทอง และอาคารชมรมเทเบิลเทนนิส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)