ขายทอดตลาด 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
07 เม.ย. 2564ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
09 มี.ค. 2564ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพร้อมรื้อถอน
30 ก.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 3/2563
30 ก.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 3/2563
22 มิ.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 2/2563 (เอกสารหมายเลข 5)
16 มิ.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2 (เอกสารหมายเลข 4)
01 มิ.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เอกสารหมายเลข 3)
25 พ.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (เอกสารหมายเลข 2)
25 พ.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (เอกสารหมายเลข 1)