ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
28 เม.ย. 2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 มี.ค. 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอาคารที่พักนักศึกษา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการสั่งแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2565ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วยยูวี-วิสิเบิ้ล ชนิดลำแสงคู่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง RMU DORMITORY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ตู้เขี่ยชนิดลามินาร์แอร์โฟลว์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายเอกสาร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการอัดและคายประจุ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องกฏของโอห์ม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมีชนิดกำจัดไอสารเคมีอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องกฎของเคอร์ชอร์ฟ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการตกอิสระ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธ.ค. 2564ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ต.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2564ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)