ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
16 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565
01 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักนักศึกษา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
28 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิต ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิในน้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอาคารที่พักนักศึกษา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ชนิดให้แสง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
23 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่าง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการสั่งแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเสียง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำกลั่นห้องปฏิบัติการ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดล้างตัว ล้างตาฉุกเฉิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ไบโอฮาชาร์ด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ลามินาร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเจาะเก็บตัวอย่างดิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ม.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 129 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง RMU DORMITORY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมีชนิดกำจัดไอสารเคมีอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องกฏของโอห์ม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ตู้เขี่ยชนิดลามินาร์แอร์โฟลว์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการอัดและคายประจุ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายเอกสาร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องกฎของเคอร์ชอร์ฟ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องการตกอิสระ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)