กำหนดการจ่ายชุดนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) สำหรับนักศึกษารายงานตัววันที่ 6-7 มิถุนายน และนักศึกษาที่ยังไม่มารับชุดฯ

กำหนดการจ่ายชุดนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) สำหรับนักศึกษารายงานตัววันที่ 6-7 มิถุนายน และนักศึกษาที่ยังไม่มารับชุด สามารถติดต่อรับในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1
***โดยให้นักศึกษาพิมพ์ใบสั่งจองชุดและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาติดต่อตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้นักศึกษาพิมพ์ใบสั่งจองชุด ได้ที่นี่

ให้นักศึกษาพิมพ์ใบสั่งจองชุดฯ >> คลิ๊ก
กำหนดการจ่ายชุดนักศึกษาใหม่รอบ 2 >> คลิ๊ก

***หมายเหตุ นักศึกษาที่มีความประสงค์เปลี่ยนชุดนักศึกษา ชุดกีฬาและอื่นๆ (ทั้งนี้ชุดต้องอยู่ในสถาพเดิม) สามารถติดต่อเปลี่ยนในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น