ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. กันดินพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียรอบอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียอาคาร 35 และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเทพื้น ค.ส.ล. รอบอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคาร 36 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังภายนอกช่องลิฟท์โดยสารอาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการนำเสนอสำหรับผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มโลหะ ( High Speed Presses Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผลภาพและขีดเขียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมนำเสนอสำหรับผู้สอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดจับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จับภาพชนิดความละเอียดสูงแบบติดตามวัตถุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง พร้อมระบบไวไฟและอุปกรณ์แสดงผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นนาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลห้องปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดเรืองแสงของสาร จำนวน 1 ชุด
รายงานผล สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
รายงานผล สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน