รายงานบัญชี

-รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2562.pdf

รายงานงบการเงิน ปี 2562.pdf

รายงานงบทดลอง

ลำดับรายการปี พ.ศ.
1งบทดลอง-ณ-31-ตค.612561
2งบทดลอง-ณ-30-พย.612561
3งบทดลอง-ณ-31-ธค.612561
รายงานงบทดลอง ปี 2562
101.งบทดลอง-ณ-31-มค.622562
202.งบทดลอง-ณ-28-กพ-622562
303.งบทดลอง-ณ-31-มีค.622562
404.งบทดลอง-ณ-30-เมย.62 2562
505.งบทดลอง-ณ-31-พค.62 2562
606.งบทดลอง-ณ-30-มิย.62 2562
707.งบทดลอง-ณ-31-กค.62 2562
808.1.งบทดลอง-ณ-31-สค.62-งบกระทรวงเดิม 2562
908.2.งบทดลอง-ณ-31-สค.62-งบกระทรวงใหม่ 2562
1009.1.งบทดลอง-ณ-30-กย.62-งบกระทรวงเดิม 2562
1109.2.งบทดลอง-ณ-30-กย.62-งบกระทรวงใหม่ 2562

Bet365 Visit site get 200 GBP