รายงานบัญชี

รายงานต้นทุนผลผลผลิต ปี 2563

01. ปก
02. รายงานต้นทุนผลผลผลิต ปี2563