ผอ.กองคลัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

6

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (ช่อง NBT) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว