วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

ติดต่อเรา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

– กองคลัง (งานการเงิน)
043-713586, 043-713587 ภายใน 301, 303, 359, 360, 459

– กองคลัง (งานพัสดุ)
043-725435 ภายใน 312, 302

– กองคลัง (งานทรัพย์สินและรายได้)
043-711542 ภายใน 315, 364

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30
เสาร์ - อาทิตย์ : 09:00 - 15:30
หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000