กลุ่มงานบัญชีประชุมจัดทำเวิร์คช็อปฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นัดประชุมกลุ่มงานบัญชี กองคลัง เพื่อปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางการจัดทำเวิร์คช็อป และวางแผนการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562