Saturday, December 2, 2023
Slider_2023-10-04169632256393441
Slider_2023-10-24169812454879891
กองคลัง1
Slider_2023-10-02169621506425991
393451787_707859131374896_1928657228654931878_n
Slider_2023-10-03169632256393441
Slider_2023-10-03169630885419621
Slider_2023-09-01169354239169123
Slider_2023-09-22169535759553776
Slider_2023-09-04169381879398646
Slider_2023-05-19168449367094788
380421595_691519103008899_3651701128724452288_n
M-1
previous arrow
next arrow

ข่าว-ประชาสัมพันธ์กองคลัง

ประชุมส่งงานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 10 เดือน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมด้วย ดร.ลำดวน ดวงคมทา ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับร่วมประชุมส่งงานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน...

นางสาวปฏิมา มะเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 043713586-7 ต่อ 355
ตารางการประชุมผู้อำนวยการ

บริการสารสนเทศ

ตารางการจองห้องประชุม