เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นยากันยุงหอพักในภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

50

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นยากันยุงหอพักในภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องด้วยในขณะนี้มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้มียุงชุกชุมและอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งโรคไข้เลือดออกสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ขอบคุณภาพ

คุณประโชติ ประจันตะเสน

ภาพทั้งหมดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/finance.rmu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here