กองคลังร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรแบบโบราณ เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

53

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรแบบโบราณ เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ บริเวณถนนอุโมงค์ต้นไม้ 100 ปี หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.กมล พลคำ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย นางสาวปฏิมา มะเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังร่วมทำบุญตักบาตร โดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ได้กราบนิมนต์ พระภิกษุ สามเณร ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับบิณฑบาต ในการนี้

ขอบคุณข่าว/ภาพ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพทั้งหมด >> คลิ๊ก <<